Historie
Terne-konstruksjon
Kontakt
Presse omtale
Taufendere
Historie II
365art

 

 

   
Konstruksjon >>  
Båten er konstruert for to, men kan også seiles alene.

Kragerø-Terna bygges etter faste tegninger og mål. Den er bygget opp av fem, 12mm tykke bordganger pluss bunnbord i furu på eikespant m/ kobbernagler og syrefaste skruer. Båten skal være 5,12m lang, 1,46m bred og veie minst 140 kg. Masten på 4,36m, sprien på 3,40m og spilbommen på 1,86m lages i gran. Innvendig har båten løse tiljer og to tofter. Seilføringen på tilsammen 7,75m2 er fordelt på fokk og spririgget storseil. Båten er innsatt med linolje/råtjære, lakk og maling. Kragerø-Terna er i høyeste grad oppegående, da det årlig bygges nye og restaureres gamle båter.

Historie >>  
I 1938/39 utlyste Kragerø Seilforening en konkurranse hvor de ønsket å få konstruert en seilbåt som kunne avløse de uensartede prammene med spriseil som ble seilt på den tiden. Det kom inn bare et seriøst forslag, - fra Carl Iversen. Han vant dermed konkurransen og det ble satt i gang bygging av båten. De to første ble sjøsatt på samme dagen, høsten 1939. Det ble trukket lodd om seilnummeret, Egil Borge trakk nr.1 og Knut With nr.2. Det er pr. 2007 bygget 700 Terner og prisen idag ligger på rundt kr 65.000,-

For å kunne hevde seg bra i Terna, er foruten gode seilkunskaper også smidighet en nødvendighet.
- "Man må være som en katt i Terna", pleide Ternekongen Birger Braatø å si. Men, ... kan man seile Terne, kan man seile det meste!

Skåtøy Rundt >>  

Sommerens høydepunkt for Terneseilere er den tradisjonelle regattaen, Skåtøy Rundt. Regattaen avholdes etter enkle regler
og starten foregår på land med seilene unde armen. Underholdnings-faktoren er stor når mellom 50 og 80 båter legger ut fra brygga samtidig.Deltagerne er i alderen fra 8 til 90.

Terneklubben >>  
Kragerøterneklubben ble stiftet i 1975. Klasseklubbens viktigste oppgave er å bistå NM arrangøren, godkjenne båten og oppbevare godkjente målebrev. I tillegg er det nedlagt et betydelig arbeide for å få oversikt over hvor mange Terner som fortsatt flyter. Pr. 2007 har klubben oversikt over ca. 170 stykker. På Terneklubbens hjemmeside kan du hente ut mye nyttig informasjon.


   

Adresse: 3780 SKÅTØY - KRAGERØ, Mob.:004748003610 E-mail:braa.baat@gmail.com
Copyright © 2000-2009 trebaatbyggeri.no All Rights Reserved. Web design, GUO HUI, CHINA. server msn:ghdove@msn.com